Privacyverklaring

Dit privacy-beleid is opgesteld voor en door www.slimmekleuters.nl, onderdeel van Onderwijskrachtig, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Havixhorst 110, 2402MV. Het KvK nummer van Onderwijskrachtig is 53277597. Het beleid gaat in op 25 mei 2018 en geldt voor onbepaalde tijd. Indien wijzigingen wettelijk noodzakelijk zijn, zal het beleid worden aangepast.

Algemeen

 1. Het privacy beleid geldt voor gegevensbeheer en gegevensverwerking op de website, via de mailbox en bedrijfsadministratie slimmekleuters.nl en/of Onderwijskrachtig.
 2. De gegevensbeheerder is Cora Hansen, eigenaar van Onderwijskrachtig.
 3. Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te geven m.b.t. het privacy-beleid, bevestig je dat je het in dit document beschreven privacy-beleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat.
 4. Onderwijskrachtig bewaart jouw gegevens voor administratieve doeleinden, om met je te communiceren, om nieuws over het bedrijf te delen, of om opdrachten/ bestellingen te kunnen uitvoeren.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens zijn die gegevens die over jou gaan, of direct tot jou zijn te herleiden. Bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, adres, emailadres, etc.
 2. Gegevens van organisaties zijn géén persoonsgegevens.
 3. Het privacy-beleid in dit stuk beschreven is van toepassing op persoonsgegevens, en geldt niet m.b.t. organisaties.
 4. Tip die hieruit voortvloeit: indien mogelijk: maak je bestelaccount op slimmekleuters.nl én andere websites aan op naam van de school/ organisatie, zo draag je zelf bij aan de veiligheid van je persoonsgegevens.

2. Bewaren en verwerken van persoonsgegevens op basis van de grondslag: ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’

 1. Wanneer je een product bestelt bij www.slimmekleuters.nl maak je een account aan. Er wordt gevraagd de volgende informatie in te voeren: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Je maakt een wachtwoord aan, dat wordt versleuteld bewaard en is voor de gegevensbeheerder niet toegankelijk.
 2. De accountgegevens worden gebruikt om automatisch een factuur te sturen.
 3. Je accountgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard zodat je altijd kunt inloggen op je account. Je kunt dan eenvoudig een nieuwe bestelling plaatsen én je kunt online altijd bij je digitale bestellingen.
 4. Je telefoongegevens kunnen worden gebruikt om snel contact op te nemen bij problemen of vragen m.b.t. bestellingen.
 5. Je adresgegevens worden gebruikt om bestellingen van gedrukte leermiddelen naar je te verzenden.
 6. Wil je je account verwijderen? Stuur een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je account wordt binnen de wettelijke termijn verwijderd. N.B. je kunt de verwijdering niet ongedaan maken en je hebt geen online toegang meer tot je bestelde producten. Tip: zorg dat je deze producten eerst veilig hebt gedownload op je eigen computer of netwerk.
 7. Als je je inschrijft voor een training van www.slimmekleuters.nl bewaar ik je naam, emailadres, organisatie, informatie over je functie, de factuur en informatie over de betaling daarvan in een overzicht voor de loop van het betreffende schooljaar. Deze gegevens heb ik nodig om met je te kunnen communiceren over de organisatie van de training, om je een factuur te kunnen sturen en de betaling daarvan op te kunnen volgen.

3. Emailcontact met Onderwijskrachtig

 1. Onderwijskrachtig onderhoudt emailcontacten met haar cliënten en relaties en bewaart een selectie van de actuele emailwisseling in de mailbox van www.slimmekleuters.nl . Zo kunnen je emailadres en de besproken zaken gemakkelijk gebruikt en gevonden worden.
 2. Aan het eind van het betreffende schooljaar vraagt Onderwijskrachtig je toestemming (zie artikel 5) om je emailadres toe te voegen aan de lijst met contactpersonen zodat je max. 4x per kalenderjaar een nieuwsbrief kunt ontvangen. Geef je geen toestemming dan verwijder ik je gegevens uit mijn administratie.
 3. Indien je op enig moment wilt dat je naam en emailadres verwijderd worden van de lijst met contactpersonen stuur je een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je gegevens worden binnen de wettelijke termijn hiervoor (een maand) verwijderd.

4. Certificaten

 1. Na deelname aan een gevalideerde training van Onderwijskrachtig ontvang je een (digitaal) certificaat/bewijs van deelname met een code voor de registeruren.
 2. Onderwijskrachtig bewaart van de digitale documenten in haar administratie een duplicaat. Bij navraag kan Onderwijskrachtig bevestigen dat je de training daadwerkelijk met succes hebt afgerond. Dit valt onder ‘het bewaren van persoonsgegevens wegens een gerechtvaardigd belang’. Door het bewaren van uitgereikte certificaten kan Onderwijskrachtig nagaan of personen onrechtmatig beweren een training te hebben gevolgd.
 3. Zeven jaar na toekenning van het certificaat verwijdert Onderwijskrachtig het duplicaat uit haar administratiesysteem.

5. Bewaren van gegevens op basis van de grondslag: toestemming van de betrokken persoon

 1. Onderwijskrachtig plaatst alléén na jouw uitdrukkelijke toestemming je naam en emailadres op een lijst met contactpersonen. Deze lijst wordt gebruikt om (op onregelmatige basis) een nieuwsbrief te sturen, maximaal 4x per kalenderjaar.
 2. Je kunt je toestemming geven via email, of (indien beschikbaar) kun je bij je bestelling ‘ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen’ aanvinken.
 3. Onderwijskrachtig bewaart je email met daarin jouw toestemming in een speciaal aangemaakte map in de mailbox van slimmekleuters.nl.
 4. Wil je van de lijst met contactpersonen worden gehaald? Laat het weten in antwoord op een nieuwsbrief of stuur een mailtje naar cora@slimmekleuters.nl en je naam en emailadres worden binnen de wettelijke termijn hiervoor (een maand) verwijderd uit de lijst.

6. Bewaren van gegevens op basis van de grondslag: het nakomen van een wettelijke verplichting

 1. De wet schrijft voor dat facturen van ondernemingen zeven jaar bewaard moeten worden. Onderwijskrachtig zal daarom in een administratiesysteem en in een online back-up jouw factuur zeven jaar bewaren, daarna wordt deze verwijderd.
 2. Wanneer je een account hebt worden de facturen voor onbepaalde tijd bewaard in het beheerdersdeel van slimmekleuters.nl . Indien je je account wilt verwijderen (artikel 2.e) zal ik voorafgaand aan de verwijdering de facturen downloaden en bewaren in het administratiesysteem en in een online back-up. Na zeven jaar wordt de factuur verwijderd.

7. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

 1. De gegevens die je aan ons bekend maakt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  1. Het verzorgen van de internetomgeving van de website en de website zelf;
  2. Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 2. Wij geven uitsluitend in bovengenoemde gevallen inzage in persoonsgegevens aan andere partijen. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 3. Wij maken gebruik van Google Analytics om de website verder te optimaliseren. We doen dit met zorgvuldigheid omtrent jouw privacygegevens:
  1. je IP adres wordt gemaskeerd.
  2. Onderwijskrachtig heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
  3. Onderwijskrachtig stuurt geen persoonsgegevens door naar Google.
 4. Verder zullen wij de door jou gedeelde gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.

8. Beveiliging persoonsgegevens:

 1. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  1. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  2. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  3. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Klachten

 1. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.